เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัส  ศุกร์  เสาร์ 
       

นายพงศ์พิสุทธิ์

แท่นอินทร์

นายประยงค์

ศิริพงศ์

 3

นายสุรินทร์ 

ไพรพฤกษ์

4

นายสุรินทร์ 

เทพรัตน์

 5

นายพงศ์พิสุทธิ์

แท่นอินทร์

 6

นายประยงค์

ศิริพงศ์

 7

นายสุรินทร์ 

ไพรพฤกษ์

 8

นายสุรินทร์ 

เทพรัตน์

 9

นายพงศ์พิสุทธิ์

แท่นอินทร์

 10

นายประยงค์

ศิริพงศ์

 11

นายสุรินทร์ 

ไพรพฤกษ์

 12

นายสุรินทร์ 

เทพรัตน์

 13

นายพงศ์พิสุทธิ์

แท่นอินทร์

 14

นายประยงค์

ศิริพงศ์

 15

นายสุรินทร์ 

ไพรพฤกษ์

 16

นายสุรินทร์

เทพรัตน์

 17

นายพงศ์พิสุทธิ์

แท่นอินทร์

18

นายประยงค์

ศิริพงศ์

19

นายสุรินทร์ 

ไพรพฤกษ์

20

นายสุรินทร์ 

เทพรัตน์

21

นายพงศ์พิสุทธิ์

แท่นอินทร์

22

นายประยงค์

ศิริพงศ์

23

นายสุรินทร์ 

ไพรพฤกษ์

24

นายสุรินทร์ 

เทพรัตน์

25

นายพงศ์พิสุทธิ์

แท่นอินทร์

26

นายประยงค์

ศิริพงศ์

27

นายสุรินทร์ 

ไพรพฤกษ์

28

นายสุรินทร์

เทพรัตน์

29

นายพงศ์พิสุทธิ์

แท่นอินทร์

30

นายประยงค์

ศิริพงศ์

31

นายสุรินทร์ 

ไพรพฤกษ์